ORDU ÖZEL HASAN SARI YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

  Yurtlarda kalan bütün öğrenciler:

1.            "Yurtta Yaşam Koşullarına" ve "Yurt Taahhütnamesinde" belirtilen tüm koşullara uymakla yükümlüdürler.

2.            Odalarını paylaştıkları öğrencinin/öğrencilerin haklarına saygı göstermelidirler.

3.            Yurt içinde veya çerçevesinde gürültü yapmamalı veya gürültü yapmasına katkıda bulunmamalı, gece 23:00' den itibaren yüksek sesle müzik çalmamalıdırlar.

4.            Yurtlarda koridor ve odalarda spor oyunları oynamamalıdırlar.

5.            Kumar oynamamalı ve oynatmamalıdırlar

6.            Genel ahlak ölçüleri dışında bir kıyafetle genel alanlarda dolaşmamalıdırlar.

7.            Yurtlara hayvan sokmamalı ve beslenmemelidir.

8.            Belirlenmiş alanlar dışındaki odalarda, yerlerde veya genel alanlarda sigara içmemelidirler.

9.            Kurutma maksadıyla veya başka amaçla genel alanlarda ve pencere kenarlarında çamaşır bulundurulmamalıdır.

10.       Yurt penceresinden dışarıya hiçbir biçimde hiçbir şey atmamalıdır.

11.       Yurtlar yönetimince belirlenen yerlere izinsiz olarak yazı yazmamalı ve asmamalıdırlar.

12.       Yurtlar yöneticisinin veya görevlilerinin çağrılarına uymalı, çağrı yazılarını almaktan kaçınmamalıdırlar.

13.       Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü veya yaralayıcı sınıftaki diğer tehlikeli silahları yurtlarda bulundurmamalı veya kullanmamalıdırlar.

14.       Yurtlarda veya yakın çevresinde ateş yakmamalıdırlar.

15.       Sahte yangın ihbarında bulunmamalı ve hazırlanmış güvenlik kurallarını ihlal etmemelidirler.

16.       Yangın söndürme cihazları ile oynamamalı ve bunları yangın önleme amacı dışında kullanmamalıdırlar.

17.       Odalarda kesinlikle yemek pişirmemelidirler.

18.       Yurt yönetimince belirlenen yerler dışındaki yerlere, izinsiz olarak girmemeli girilmesine meydan vermemelidirler.

19.       Yurtlar yöneticisinin izni olmadan toplantı düzenlenmemeli veya bu tip toplantılara katılmamalıdırlar.

20.       Yurt başvuru formunda eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmamalıdırlar.

21.       Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmamalı ve yönetimin hizmetlerini engellememelidirler.

22.       Yurt yönetiminden gerekli onaya almadan, herhangi bir yurt eşyasının yerini değiştirmemelidirler. (Genel kullanım alanlarında bulunan eşya tüm yurt sakinlerinin kullanımına ayrılmıştır.)

23.       Kendi üniversite kimlik kartlarını ve oda anahtarlarını başkalarının kullanmasına izin vermemelidirler.

24.       Yurtta kalanların esenliği açısından, yurt kurallarını kendi ziyaretçilerine anlatmalıdırlar.

25.       Yurt öğrencisi olsun ya da olmasın kimseyi odalarında ağırlamamalı ve özellikle yatılı olarak misafir etmemelidirler.

26.       Velilerini, akrabalarını ve arkadaşlarını üniversite tarafından belirlenen kurallar ve zaman sınırlamaları içinde kafe, lobi, ve yurt bahçesinde ziyaretçi olarak kabul edilebilirler.

27.       Yurt Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar.

28.       Yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için, gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar. Odalarda yalnızca, bilgisayar, mini soğutucu, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcı gibi düşük voltajlı ev aletleri kullanabilir.

29.       Çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini yurt binalarındaki çamaşırhanelerde yaparlar.

30.       Odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; mutfakları, banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler.

31.       Yurtlarda şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, tuvalet kâğıdı, vb.) kendileri temin ederler.

32.       Geceyi öğrenci yurdumuz dışında geçirmeleri ancak velilerinden alınacak bir izin yazısı ile mümkündür.

33.       Herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen yurt görevlilerine kimliğini açıklayıp kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

34.       Hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili yurt ve bina sorumlularına haberdar etmelidirler.

35.       Hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamazlar. Bu durumda olan öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.

36.       Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenciler şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan veya unutulan eşyadan yurt yönetimi sorumlu değildir. Ücreti ödenen odada kişinin şahsi eşyaları kalabilir.

37.       Hafta içi VE HAFTA SONU gece en geç 23:00

38.       Giriş-Çıkış saatlerine acil bir durum nedeniyle uymayan öğrenci ilgili yurt sorumlusunu durumdan haberdar etmek ve iki gün içinde velisinden bu durum gerekçesini açıklayan bir yazıyı Yurt Müdürlüğüne getirmek zorundadır.

39.       Yurt odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve kurallara uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla YURT SORUMLUSU veya onun görevlendireceği görevlilerce kontrol edilebilir.